Plakát

Předposledním úkolem do předmětu ISKM71: Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací bylo vytvořit plakát na mood board, který jsme vytvářeli na workshopu (nebo si vytvořit nový mood board). Já jsem si zvolila mood board z workshopu. Níže se s vámi podělím o své výtvory. Doufám, že se budou líbit. Plakát, banner a plakát... Continue Reading →

Digitální humanitní vědy

V předmětu ARTS020 Digitální humanitní vědy jsem si díky úkolům vyzkoušela několik nástrojů, které se používají pro zpracování dat v humanitních oborech. Každá přednáška byla zaměřena na jiné téma. V rámci jedné přednášky jsem si dokonce vyzkoušela i vědeckou panelovou konference. Podělím se s vámi o několik mých výstupů, jelikož jsem celkem dělala 11 úkolů.... Continue Reading →

Organizace znalostí

V předmětu ISKM12 Organizace znalostí jsem si osvěžila znalosti z některých předmětů na bakalářském/magisterském studiu KISK - téma data-informace-znalost, klasifikace, selekční jazyky. Dále třeba bibliografické univerzum (entity, atributy, vztahy), indexace, pojem.... Vlastně by se dalo říci, že téměř na veškerá témata jsme někde narazili, ale v tomto předmětu byla témata zasazena do kontextu, a tak... Continue Reading →

Literatura pro děti a mládež

Předmět ISKM60 Literatura pro děti a mládež jsem si vybrala, jelikož mě téma literatury pro děti a mládež zajímá. Nejvíce oceňuji, tak jako u dalších předmětů, že hodiny tvořily výstupy nás studentů, tudíž jsme se podíleli na chodu hodiny. Do hodin jsme studovali i texty, které nám byly dávány do odevzdávárny a se kterými jsme... Continue Reading →

Ilustrace a fotografie – Mood board

Druhý workshop v předmětu ISKM71: Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací byl na téma Ilustrace a fotografie. V úvodní části jsme probrali trochu teorie - vizuální bádání, metoda photovoice, teorie duálního bádání a další. Hlavní náplní tohoto workshopu byla tvorba mood boardu na vybrané téma, které jsme si vybírali dopředu. Zvolila jsem si téma oblíbená kniha/film.... Continue Reading →

Literatura a kulturní areál

V předmětu ISKM11 Literatura a kulturní areál jsem se dozvěděla, jak cizí kulturní areály mohly ovlivnit náš český kulturní areál. S kolegyněmi Veronikou Lolovou a Sárou Hrabalovou jsme vytvořily digitální kolekci na téma Skandinávská literatura kolem přelomu 19. a 20. století. Srovnávaly jsme divadelní hry: Domeček pro panenky od Henrika Ibsena a Vinu od Jaroslava... Continue Reading →

Skautský román

Předmětu ISKM40 Vybraná témata z literatury v kulturním kontextu byl zaměřen na literární žánr - román. Úvodní hodiny byly zaměřeny převážně na teorii o románu, na jeho různá pojetí, vývoj, druhy románů a mnoho dalšího. Do těchto hodin (a vlastně do všech) jsme si měli nastudovat texty, které se vztahovaly k tématu. Nad těmito texty... Continue Reading →

Práce s daty ve veřejné správě

Ve třetí přednášce Bloku expertů jsme se dozvěděli o práci s daty ve veřejné správě, kterou nám přednesl Jan Zvara. Přednášející nám představil celý web data.brno.cz. Jak už je poslední dobu zvykem, celá hodina proběhla v online prostředí MS Teams. V níže položených otázkách se více zaměřím na jiné datové weby (portály) - portály EU... Continue Reading →

Neviditelný kontext

V další lekci předmětu ISKM71: Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací jsem se dozvěděla něco o obsahu a kontextu vizuálních děl a své načerpané znalosti použila v úkolu, který byl rozdělen na dvě části. 1. Přečtěte si/shlédněte analýzu odborníka Z nabídnutých analýz mě zaujal cyklus Slabikář vizuální kultury, který obsahuje texty od Václava Hájka.... Continue Reading →

Analýza obrazu z hlediska formy

A máme tu další úkol do ISKM71: Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací, ve kterém si zkusím vžít do role kritika vizuální kultury. Proč? Než se dostanu k samotné analýze obrazu, chtěla bych Vám sdělit, proč jsem si vybrala tuto fotografii. Volila jsem mezi dvěma fotografiemi - (názvy dle místa vyfocení) Amsterdam a... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑

Vytvořte web zdarma s WordPress.com
Začít