Design a site like this with WordPress.com
Začít

Ohlédnutí za studiem

Tento příspěvek slouží ke státnicím, ale myslím, že je dobré sepsat, co všechno mi studium dalo/nedalo, ohlédnout se, vidět, co jsem ty dva roky vlastně zažila. Mé očekávání, které jsem sepisovala na začátku studia, se myslím, splnilo. Čekala jsem, že studium nebude lehké, ale měla jsem velkou podporu u spolužáků, přátel a rodiny. Ale pojďme... Continue Reading →

Olympijský park – 2018, 2021 a 2022 (pozvánka)

Olympijský park Brno, to jsou zážitky na celý život! V roce 2018 jsem se poprvé zúčastnila jako dobrovolník zimního olympijského parku v Brně, který probíhal na brněnském výstavišti. Bylo to opravdu zajímavá zkušenost, takže jsem to samozřejmě musela vyzkoušet znova. Než se k dalším rokům dostanu, tak se asi ptáte, a to nedostaneš peníze, proč... Continue Reading →

Poslední diplomový seminář – miniobhajoba

V jarním semestru měl čekal ještě poslední diplomový seminář, kde byl výstupem dokument, tedy část mojí diplomové práce, kterou jsem pak obhajovala na miniobhajobě. Můj název diplomové práce je: Publikace brněnských bibliofilů v Moravské zemské knihovně: zpracování části fondu - už je v ISu! Myslím, že je skvělé, že něco jako miniobhajobu máme, jelikož nás... Continue Reading →

Angličtina pro knihovníky – závěrečný rozhovor

V jarním semestru jsem absolvovala předmět ISKM09 Angličtina pro informační studia a knihovnictví, který probíhal online na MS Teams. Celý semestr, tedy probíraná témata, jsme si společně vybrali - podíleli jsme se na tvorbě sylabu předmětu. Níže můžete vidět můj k úkol k závěrečnému interview, které jsem udělala...takové interaktivní. Doufám, že odkazy budou fungovat (otvírejte... Continue Reading →

Závěrečný úkol

A je to tu! Závěrečný úkol předmětu ISKM71: Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací. Vybrala jsem si variantu A) Učitel/ka, učící knihovník/ce, která má toto zadání: Zodpovězte si otázku: Jak bych mohl/a něco naučit pomocí vizuálních informací?Vytvořte: Vzdělávací objekt, který poslouží k vzdělávání v oblasti dle vaší volby. Můžete si vybrat téma/problém, kterému jsme se... Continue Reading →

Citace a licence

A máme tu poslední úkol do předmětu ISKM71: Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací (teda ještě mě čeká závěrečný úkol...). V úkolu se máme zaměřit na vizuální a formální úpravu dokumentu, dovolím si vložit přesné pokyny pro lepší pochopení. V rámci úkolu vytvořte akademický text v rozsahu min. 5 stran, který bude obsahovat: prvky... Continue Reading →

Goodreads: Noci běsů

Noci běsů by Kateřina Šardická My rating: 5 of 5 stars Tímto bych chtěla poděkovat Verči, že mi knížku doporučila! Knížka se mi četla velmi dobře, stále jsem byla napjatá a nemohla se dočkat, co bude na další stránce. View all my reviews

Goodreads: Vodopád

Vodopád by Vláďa Kadlec My rating: 4 of 5 stars Knížka se mi líbila a přečetla jsem jí jedním dechem. Konečně jsem si odpočinulo od náročnějších žánrů a jsem za to ráda. Pokud by vyšlo pokračování, tak bych se nebránila tomu si ho přečíst. View all my reviews

Plakát

Předposledním úkolem do předmětu ISKM71: Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací bylo vytvořit plakát na mood board, který jsme vytvářeli na workshopu (nebo si vytvořit nový mood board). Já jsem si zvolila mood board z workshopu. Níže se s vámi podělím o své výtvory. Doufám, že se budou líbit. Plakát, banner a plakát... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑